İflas Ertelemede Yeni Dönem
İflas Ertelemede Yeni Dönem

İflas Ertelemede Yeni Dönem

İflas erteleme, Türk Ticaret Kanunu tarafından sermayenin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Mahkeme, borca batık şirketin mali açıdan yaşadığı sıkıntıları düzeltebileceği inancına varabiliyorsa iflas ertelemeye karar verebilmekteydi. İflas erteleme sonucunda borçlu firma normal faaliyetlerine devam edebilmekteydi. Ayrıca, söz konusu firmaya bu süreçte kamu alacağı ve SSK primleri dâhil hiçbir yasal takip yapılamamakta, hatta daha önce başlatılmış takiplerde durdurulmaktaydı. Mahkeme kayyumun kararına göre iflas ertelemeyi 2 yıla kadar uzatabildiği gibi süreci durdurup iflasa da karar verebilmekteydi.

31.07.2016’da yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesiyle İflas Erteleme uygulamasına OHAL süresince yasaklama getirildi. Yürürlük itibariyle iflas erteleme üzerine verilen tüm taleplerin mahkemece reddedileceği bilgisi verildi. İlgili maddeye göre, Sermaye Şirketleri ve Kooperatifler iflasın ertelenmesi talebinde bulunamayacak, bu yönde yapılan talepler mahkeme tarafından reddedilecek. Alınan bu karar ekonomi dünyasını yakından etkiledi.

İflas Erteleme konusunda alınan kararlar bununla da kalmayarak ilgili kanun maddelerinde yeni yasal düzenlemelere gidildi. 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 179. maddesi ve bentlerinde değişikliğe gidilerek son yıllarda hızla artan erteleme talepleri sıkıyönetime girmiş oldu.

Değişen maddelerin bazıları şu şekildedir:

“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi:

MADDE 179 – Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.

Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur.

Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.

Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dâhil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.”

“6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Firmaların iflas erteleme yoluna başvurması, birçok şirketin tahsilat nedeniyle mağdur olmalarına sebebiyet vermekteydi. İflas Erteleme, kolay ulaşılan ve kar sağlayan bir yönteme dönüşmesi, iflas erteleme danışmanlık hizmeti veren iş takipçilerinin türemesi ile amacının dışında kullanılan bir araç haline gelmişti. İflas erteleme kararlarına uygulanacak bu sıkıyönetim planı Sanayi Odası, Ticaret Odası, TOBB gibi kuruluşlarının da bu konudaki taleplerini karşılayacak gibi görünüyor.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

OHAL SÜRESİNCE İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK MI?

Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu durum sebebi ile Anayasamızın 120.maddesi uyarınca 3 aylık süre ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir