İş Güvenliği Uzmanlarının Tehlike Sınıfı Yetkisi
İş Güvenliği Uzmanlarının Tehlike Sınıfı Yetkisi

İş Güvenliği Uzmanlarının Tehlike Sınıfı Yetkisi

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olan iş yerleri, bulundukları tehlike sınıfına uygun ehliyete sahip iş güvenliği uzmanını görevlendirirler. 

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

  • çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A) sınıfı,
  • tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az (B) sınıfı,
  • az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise en az (C) sınıfı

iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

Yetki belgelerine sahip olmak için gereken tecrübe kıstasları, bu alanda yetişecek uzmanların sayısının yeterli düzeye gelmesi için zamana ihtiyaç gerektiğini göstermekteydi. Bu süreç, sahip olduğu ehliyetle bir üst sınıftaki işyerlerine de bakabilme yetkisinin verilmesi ile geçici olarak çözülmüştü.

(B) sınıfı ehliyeti olan bir iş güvenliği uzmanı, 01.01.2020 tarihine kadar (A) sınıfı ehliyeti olan iş güvenliği uzmanının yetkisinde olması gereken çok tehlikeli iş yerlerinde yetkilendirilebilirdi. (C) sınıfı ehliyeti olan bir iş güvenliği uzmanı da, 01.01.2019 tarihine kadar (B) sınıfı yetkisindeki tehlikeli iş yerlerine bakabilirdi.

21/02/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 16. Maddesi ile, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”un Geçici 4. Maddesinde değişiklik yapıldı. İş güvenliği uzmanlarının bir üst ehliyet sınıfına bakabilme yetkisi uzatıldı.

Yeni düzenleme ile;

  • B sınıfı  ehliyeti olan iş  güvenliği  uzmanlarının, A sınıfı yetkisindeki  çok  tehlikeli  iş yerlerine  bakabilecekleri süre
  • C sınıfı ehliyeti olan iş güvenliği uzmanlarının, A ve B sınıfı yetkisinde olan tehlikeli iş yerlerine bakabilecekleri süre

01.07.2020 tarihine uzatılmıştır.

Bir üst sınıfa bakabilme yetkisi 01.07.2020 tarihine kadar devam edecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir