Kısa Çalışma Ödeneği Detayları
Kısa Çalışma Ödeneği Detayları

Kısa Çalışma Ödeneği Detayları

Covid-19 salgını ile karşı karşıya olduğumuz şu günlerde, ekonominin bir şekilde devam etmesi için yeni yollar arayışındayız. Bu durumda opsiyonlardan birisi de kısa çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Peki kısa çalışma ödeneği detayları neler?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği sürekli bir ödeme olmayıp, hem çalışanların hem de işverenlerin belirli şartları taşıması ile çalışanlara verilen geçici bir mali destektir. Kısa çalışma ödeneğinin çalışma hayatımızı düzenleyen mevzuatlar açısından değerlendirecek olursak, hem “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu” hem de “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ayrıntılı olarak bilmemiz gerekmektedir.

Mevzuatımızda yer alan tanımla kısa çalışma desteğini ele alacak olursak; “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği İçin Aranan Genel Ekonomik Kriz, Bölgesel Kriz, Sektörel Kriz ve Zorlayıcı Sebepler Neler Olabilir?

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar “Genel Ekonomik Kriz”,

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar, “Bölgesel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar, “Sektörel Kriz” ve,

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar ise “Zorlayıcı Sebepler” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği ve Uygulamalarından Faydalanmaları İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kısa çalışma ödeneğini mevzuatımızda düzenleyen Yasal hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer aldığı üzere kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneği arasında hak ediş anlamında benzerlikler bulunmaktadır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için;

  • Kısa çalışma talebi ile İŞKUR’a başvuru yapan işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak olan işçilere bu ödeneğin yanı sıra ödenekten faydalanılan günlere ilişkin genel sağlık sigortası primleri de Kurumca ödenmektedir.

İşsizlik ödeneğindeki gibi kısa çalışma ödeneğinde de işçilerin hak ettikleri ödenekler günlük olarak hesaplanır ve aylık olarak işçilere ödenmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

2020 yılı Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama Tablosu

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga VergisiÖdenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.943,001.765,8013,401.752,40
Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan5.000,003.000,0022,772.977,23
Son 12 Ay 8.000 TL ile Çalışan8.000,004.414,5 (*)33,514.380,99
(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği ve SGK Bildirimleri Hakkında Uygulamalar

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formu için tıklayınız…

Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgi Listesi için tıklayınız…

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

KÇÖ'den yersiz yararlanma ile ilgili yasal düzenleme geldi. Peki yasal düzenlemede kimlere, hangi yaptırımlar uygulanacak?

2 yorum

  1. Typç çalışanarına bişey yok mu
    Ben kronik astım hastasıyım
    Ama işe geliyorum mecburen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir