Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemek amacıyla “ Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği ”  19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Yönetmeliğin “İşverenin Genel Yükümlülükleri” başlıklı 5. maddesinde 23.06.2016 tarih 29663 sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılmıştı. Yönetmelik çeşitli maddelerinde 24/9/2014 tarih 29129 sayılı, 10/3/2015 tarih 29291 sayılı, 24/3/2016 tarih 29663 sayılı “Değişiklik Yönetmelikleri” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmışlardır.

Son Güncel Değişiklik 18.11.2017 Tarihli Resmi Gazete’de

18/11/2017 tarih 30244 sayılı Resmi Gazete’de “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine “Yer altı madenlerinde bant konveyörlerin kullanımı için geçiş hükmü” geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Ek-3’ün 4.8 inci bendi gereğince yer altı maden işyerlerinde kullanılacak taşıma bantları ile ilgili işlemler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanır.

(2) Ek-3’ün 4.8 inci bendinde belirtilen hususların tamamlanmasına dair birinci fıkrada yer alan geçiş süresi içerisinde, yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.””

Yukarıda değindiğimiz değişikliklerin yanı sıra, Yönetmelik’in  birkaç maddesinde daha değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği olan,

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” detayları için tıklayınız..

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” güncel hali için tıklayınız..

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

19 Eylül 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Maden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir