Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Yine Ertelendi

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Yine Ertelendi

27 Ekim 2018’de yayımlanan 30578 sayılı Resmi Gazete ile Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi yine ertelendi.

Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin tek bir ekran üzerinden birlikte verilmesini düzenleyen Kanun maddesi 1 Ekim 2018’de yürürlük kazanmıştı. Fakat söylentiler Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin yeniden erteleneceği yönündeydi. Nihayet beklenen haber geldi.

Ücretlerin gelir vergilerinin kuruma bildirildiği Muhtasar Beyanname ile sigorta primlerinin ve sigortalılık günlerinin bildirildiği Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Temmuz 2019’a kadar eski ekranlarından verilmeye devam edilecek.

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesini tek bir ekrandan vermeye 1 Temmuz 2019‘da başlanacak.

27 Ekim 2018 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30578
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

İYS 2019 Hazırlığı

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Muhtasar SGK Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketlerin Durumu

Muhtasar SGK Birleşiminde Birden Fazla İşyeri Olan Şirketlerin Durumu

Muhtasar beyanname ve aylık prim hizmet bildirgesi ayrı kanallar üzerinden ilgili kurumlara iletildiğinde, vergi dairesi …

1 yorum

  1. MAAŞIMIN 1/4 Ü KANUN GEREĞİ KESİLİYOR. AYNI ZAMANDA GELİR KESİNTİSİ DE YAPILIYOR. BU YAPILAN UYGULAMAYA GÖRE OLMAYAN GELİRİMDE KESİNTİ YAPILMIŞ OLUYOR. BU UYGULAMA DOĞRUMU .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir