Tazminat Alan 15 Temmuz Gazilerinin Belge Türü
Tazminat Alan 15 Temmuz Gazilerinin Belge Türü

Nakdi Tazminat Alan 15 Temmuz Gazilerinin Belge Türü

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin engellenmesine yardımcı olurken yaralanmış olup malul sayılan kişilerin sigortalı olarak çalışmaya başlamaları durumunda genel sağlık sigortası primi alınmamaktaydı. Bu uygulamaya dâhil olan, malul aylığı almayıp da nakdi tazminat alan 15 Temmuz gazilerinin de sigorta belge türü duyurulmuştur.

Malul Aylığı Bağlananlar

Engellilik oranı, maluliyet derecesine göre 15 Temmuz darbe girişiminin durdurulması, etkisinin azaltılması sırasında faydalı olmuş kişilere maluliyet aylığı ya da nakdi tazminat ödenmektedir.

Darbe girişiminin bertaraf edilmesi esnasında yaralanmış olup ilgili mevzuat gereği malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1.i fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmek suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamaktadır.

Nakdi Tazminat Hakkından Yararlananlar

670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesinin I. Fıkrası gereği nakdi tazminat alan 15 Temmuz gazilerinin de genel sağlık sigortası muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi SGK tarafından bir duyuru ile bildirilmiştir.

Malullük aylığı bağlanmadan sadece nakdi tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanun’un 4(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da genel sağlık sigortası muafiyeti uygulanacaktır.

“3713 sayılı Kanunun 21. maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı KHK’nin 9. maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da, 675 sayılı KHK ile eklenen üçüncü fıkrasının “Birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, aylık bağlama hakları ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK’nin 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır” hükmü gereğince 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir”.

Nakdi Tazminat Alanlarda Kanun Türü

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan sigortalılardan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) kapsamında çalışmaya başlaması durumunda, Kuruma bildirimleri 52 nolu belge türü ile fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar için 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden yapılacaktır.

Duyurunun aslına ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir