Otomatik Bes Katkı Payı Hesaplaması Belli Oldu
Otomatik Bes Katkı Payı Hesaplaması Belli Oldu

Otomatik Bes Bordroda Nasıl Gösterilecek

Gündemimizi en çok meşgul eden konulardan biri Bireysel Emeklilik Sisteminin ücretli çalışanlar için otomatik hale gelmesidir. Katkı paylarının işçilerin ücretinden nasıl kesileceği, hangi şirketlerin ne zaman kapsama alınacağı, emeklilik şirketi-işveren-işçi üçlüsünün bu süreçte nelerden sorumlu oldukları çıkan yönetmeliklerle yavaş yavaş netleşmektedir. Otomatik Bes Katkı Payı Bordroda Nasıl Gösterilecek konusunda önemli detaylar da 02.01.2017 tarihli 29936 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi.

Hesaplamada Küsuratlar Dikkate Alınmayacak

İşverenler çalışanın Bireysel Emeklilik Katkı payını net ücretinden kesecek. Ama tutarı hesaplarken işçinin PEK matrahını dikkate alacaklar. Pek Matrahı yani SGK primlerinin hesaplandığı matrahın %3ü Otomatik BES Katkı Payı tutarı olacak ve işçinin net ücretinden kesilecek. Yönetmelikte belirtildiği üzere, Otomatik BES Katkı payı için hesaplanan tutar küsuratsız olarak dikkate alınacak. Yani pek matrahı üzerinden hesaplanan tutar için virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmayacak.

Otomatik BES Hesaplamalı Bordro Örneği

Bes bordroda nasıl gösterilecek konusuna açıklık getirmek için bir kaç otomatik BESli bordro örneğini inceleyelim.

Örneğin, asgari ücretli bir çalışan 2017 Ocak ayı itibariyle sisteme dahil olacaksa, onun için hesaplanacak katkı payı PEK Matrahı/SGK Matrahı olan 1777,50 üzerinden hesaplanacak.

1.777,50 * %3 hesabı yapıldığında çıkan tutar 53,325 olacaktır. Yeni çıkan bu yönetmelik ile dikkate alınacak tutar 53 TL olacaktır, yani emeklilik şirketine gönderilen katkı payları küsuratsız olarak hesaplanacaktır. Yönetmelikte yukarıya ya da aşağıya yuvarlamaktan bahsedilmediği için virgül önceki rakam tam olarak dikkate alınacaktır.

Bir örnek daha vermek gerekirse, işçinin ilgili ayda toplam brüt kazancının 2.860 TL olduğunu varsayalım. Normal brütten nete ücret hesaplaması hiç değişmeyecek. Hesapladık ve işçinin net kazancını 2.044,64+AGI(133,31) olarak bulduk diyelim. Net ücreti hesaplandıktan sonra işçinin BES katkı payını hesaplayıp kesmemiz gerekmektedir.

İşçiden kesilecek BES katkı payı 2.860 * % 3 = 85,80 TL olmaktadır. Virgülden sonraki küsuratları dikkate almadığımız için 85 TL olarak kabul ediyoruz. Şimdi de işçinin net ücretinden BES katkı payını kesmemiz gerekmektedir. İşçinin net ücretini 2.044,64 olarak bulmuştuk.

2044,64-85 (BES Katkı Payı) + AGI (133,31) hesabından işçiye ödenecek ücreti 2.092,95 TL olarak bulmuş olduk.

Otomatik Bireysel Emeklilik kesintisi yapılmış bordro örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Otomatik BES Kapsamına Dâhil Olan Firmalar

Firmaların Otomatik BES Kapsamına girmesi çalışan sayılarına göre değişiyor. Çalışan sayısı 1000 ve üzeri olan firmalar 01.01.2017 tarihi itibariyle otomatik BES sistemine geçtiler.

Diğer firmalarla ilgili geçiş süreleri için yazımızı incelemek için tıklayınız.

Çalışan Sayısı Nasıl Dikkate Alınacak?

Firmaların çalışan sayıları için kapsama alındıkları tarih önemli. Yani 01.01.2017 tarihinde 1000 ve üzeri çalışanı varsa Ocak itibariyle otomatik BES kesintisi yapmaya başlayacaklar.

Ocak ayından sonra kişi sayısı 1000 TL’ye ulaşan firmalar ise bir sonraki kapsama döneminde otomatik BES’e dahil olacaklar, yani Nisan 2017’de.

Kapsama alındığı tarih 01.01.2017’de 1000 veya daha fazla çalışanı olan ama çalışan sayısı bu tarihten sonra 1000 kişinin altına inen firmalar ise kapsamdan çıkamayacaklar.

2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Otomatik Bese Geçiş Süresinde Güncelleme

Otomatik BES’e Geçiş Süresinde Güncelleme

01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren, işverenin çalışanı adına çalışanın ücretinden keserek aracı sigorta şirketine ilettiği otomatik …

2 yorum

  1. tulay balpinar

    ben bes teyim zaten…tekrar kesilmeyecek sanırım..bence bu uygulama nereden bakarsan bak yasadışı

    • Bu yeni bir uygulama olup mevcut bes lerin dışında kesilmesi zorunlu bir sistemdir. İsteğe bağlı yaptığınız bes ler paralelinde devam edebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir