Yabancı Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi
Yabancı Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Yabancı Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde alınması gereken izinleri varsa almak zorundadırlar. Türkiye’de yabancı işçi çalıştıran işverenler de normal işçilerinden farklı olarak gerek çalıştırılacak yabancı sayısı, gerekse yabancı çalışan ücretleri konusunda kurallara uyarlar. Bu kuralların, işvereni en zorlayanlarından biri ise yabancı çalışanlarda eksik gün bildirimidir.

Eksik Gün Nedir?

Çalışanlar, çalıştıkları gün sayısı üzerinden SGK’ya bildirilirler. İşgünlerinin tamamında çalışmış tam zamanlı bir işçi, SGK’ya 30 prim günü olarak bildirilir. Ancak, ay içerisinde alınan ücretsiz izinler, istirahat raporları, kısmi çalışma vb. durumlar varsa SGK’ya çalışmadığı günler eksik gün olarak bildirilir ve nedeni de belirtilir.

Yabancı çalışanlar için eksik gün bildirimleri normal çalışan işçilerden daha farklı kurallara göre gerçekleştirilir. SGK, yabancı çalışanların eksik gün bildirimlerini analık hali raporu dışında kabul etmemekteydi. Bu da işvereni, çalışmasalar bile tam ücret ödemeye, çalışanın prim günlerini SGK’ya tam gün üzerinden bildirmeye zorlamaktaydı. SGK bu konuda yeni düzenlemeye giderek bazı durumlar için eksik gün bildirimlerini kabul edeceğini açıkladı.

SGK’dan Yabancılarda Eksik Gün Düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, yabancı çalışanlarda 3 durum için eksik gün bildirimlerini kabul edilecek:

  • Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor (hastalık, analık, iş kazası raporları)
  • Gözaltına alınma ile tutukluluk hâli,
  • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi durumu.

Bu durumların belgelendirilmesi kaydıyla SGK’ya yabancı çalışanın eksik gün bildirimi yapılabilecek.

Yabancı çalışanların; kısmi çalışma, ücretsiz izin, yarım çalışma, devamsızlık gibi durumlarda prim gününün eksik bildirimleri SGK tarafından kabul edilemeyecektir.

Yabancı çalışanların, iş kazası, hastalık veya analık hali nedeniyle aldıkları raporlar, eksik gün olarak SGK’ya bildirilebilecektir.

Uluslararası İşgücünde Sosyal Güvenlik, Vergi ve Bordro Uygulamaları Eğitimi hakkında bilgi edinin. Tüm yabancı çalışanlarınızın yönetimine yönelik bu eğitim ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın!

Ayrıca, çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu nedenle 6735 sayılı kanunun 12. ve 15. maddelerinde belirtilen sürelerin aşılmaması şartıyla, daha sonraki bir sürede çalışmaya başlanılması veya işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkılması durumunda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda geçireceği süreler için; ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınması suretiyle bu süreler için de işverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmeyecektir

SGK’nın yabancılarda eksik gün bildirimi ile ilgili yazısı için tıklayın.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

1 yorum

  1. SGK nın yabancı çalışanlar ile ilgili yayınladığı yazıda ‘Yabancı çalışanların; kısmi çalışma, ücretsiz izin, yarım çalışma, devamsızlık gibi durumlarda prim gününün eksik bildirimleri SGK tarafından kabul edilemeyecektir.’ cümlesinin karşılığını ifade eden yazı dizisi göremedim. Bu sizlerin çıkarım yaptığı bir yorum mudur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir