Ç

Çalışan temsilcisi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye çalışan yetkili kişi çalışan temsilcisi olarak adlandırılır.

Devamı »

Çalışan

Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiye çalışan adı verilir.

Devamı »

Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

İş Kanunu’nda küçük işçiler için, onları özel olarak korunmaya dönük asgari çalışma yaşı getirilmiştir. Böylelikle, bu yaştan küçük işçilerin iş sözleşmesi yapması yasaklanmıştır. Bu düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin …

Devamı »

Çağrı Üzerine Çalışma

İşin koşullarına bağlı olarak, kısa süreli veya artan ve azalan sürelerle işçi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Böylesi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş gücünün karşılanabilmesi için çağrı üzerine çalışma modeli geliştirilmiştir. Uygulamada, çalışanların aylık çalışma süreleri veya ücretleri sabit olarak belirlenmemektedir. İşçi ortaya çıkan iş gücünü karşılamak üzere belirli bir süre önceden haber …

Devamı »

Çocuk Yardımı

Şirket uygulamalarına bağlı olarak çalışanlara çocuk yardımı adı altında ek ödemeler yapılabilmektedir. Çalışanlara çocuk yardımı verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Çocuk yardımları, iş sözleşmesi veya işyeri uygulamaları içinde belirlenerek verilmektedir.  

Devamı »

Çalışma Koşullarında Değişiklik

İş sözleşmesinin devamı süresince, işçilerin çalışma koşullarında (iş sözleşmesinden doğan borç ve alacaklar, çalışma süreleri, işyerinde yapılan işler, çalışma yeri, ücret miktarı ve ücretin ödenmesi konusundaki özel düzenlemeler, işyeri iç yönetmeliği gereğince işyerinde uyulması gereken kurallar) işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak her zaman değiştirilebilmektedir. Çalışma koşulları hukuka aykırı olmamak, …

Devamı »

Çalışma Süreleri

Bir işverene bağlı olarak çalışmakta olan işçilerin, çalışma süreleri, günlük ve haftalık olarak kaç saat çalışacakları, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesiyle belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, çalışma sürelerinin belirlenmesi sırasında, yasayla düzenlenen sınırlamalara bağlı kalınması gerekecektir. Yasal bakımdan haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiş, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin işin …

Devamı »