Çalışma Koşullarında Değişiklik

İş sözleşmesinin devamı süresince, işçilerin çalışma koşullarında (iş sözleşmesinden doğan borç ve alacaklar, çalışma süreleri, işyerinde yapılan işler, çalışma yeri, ücret miktarı ve ücretin ödenmesi konusundaki özel düzenlemeler, işyeri iç yönetmeliği gereğince işyerinde uyulması gereken kurallar) işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak her zaman değiştirilebilmektedir.

Çalışma koşulları hukuka aykırı olmamak, konusu imkânsız olmamak ve İş Kanunu’nun emredici hükümlere aykırı olmamak koşuluyla iş sözleşmesinin devamı süresince işçi ve işvereni bağlamaktadır. İş sözleşmesinin yenilenmemesi ve mevcut sözleşmede yenilik yapılmaması koşuluyla yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Çalışma koşullarında yapılacak değişikliğin geçerli olabilmesi için;

a) Değişikliğin yazılı olarak yapılması,

b) İşçiye tebliğ edilmesi

c) Yasal sürenin beklenmesi, gerekmektedir.

Aksi durumda, çalışma koşullarında yapılan değişiklik hüküm ifade etmemiş olacaktır.

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli İşçi Çalıştırma Koşulları

Engelli İşçi Çalıştırma Koşulları

Engelli İşçi, bedensel ve/veya ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle, çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun …