Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İşveren işçi ilişkilerinde yaygın olarak kullanılan sözleşme türü belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri başlığından da anlaşılacağı üzere, bir süreye bağlanmamış, taraflardan herhangi biri iş sözleşmesini bitirmediği sürece devam edecek biçimde düzenlenmiştir.

Kanun Maddesi için tıklayınız.

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesinde İhbar Tazminatı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi)

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geçici İş İlişkisi Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi …