B

Bağ kur

Kendi nam ve hesabına çalışanların prim ödediği kurumdur. 1479 sayılı Bağkur kanunu mülga olmuştur. Bağkurlular ile ilgili bilgiler mülga 506 sayılı kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Bu iki kanunun kaldırılmasından sonra sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmışlar Bağkurda 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiştir. Bundan sonra …

Devamı »

Bağımsız İşyeri

Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler.

Devamı »

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İşveren işçi ilişkilerinde yaygın olarak kullanılan sözleşme türü belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri başlığından da anlaşılacağı üzere, bir süreye bağlanmamış, taraflardan herhangi biri iş sözleşmesini bitirmediği sürece devam edecek biçimde düzenlenmiştir. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesinde İhbar Tazminatı) …

Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Bir işin tamamlanması, somut bir projenin ortaya çıkarılması gibi objektif koşulların varlığı halinde, iş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılabilmektedir. İşin sürekli olarak devam etmesi, bir projeye veya bir döneme bağlı olmaması durumlarında belirli süreli iş sözleşmesi yapılamaz. Öğretmenlik, sporculuk benzeri niteliği gereği dönemsel olan işlerde, birbirini izleyen belirli süreli iş …

Devamı »

Brüt Ücret

Çalışanların yürütmekte oldukları iş karşılığında kendilerine yapılan ücret ödemeleri, brüt ücret olarak adlandırılır. İşverenlerin, yapılan iş karşılığında çalışanlara ödemiş olduğu brüt ücretler, gerek sosyal güvenlik mevzuatının, gerekse vergi mevzuatının hüküm altına aldığı yasal kesintilere tabi tutulmaktadır. Yasal düzenlemeler, brüt ücret esas alınarak hazırlandığından, yasal metinlerde geçen ‘’ücret’’ ifadesi özel bir …

Devamı »