Brüt Ücret

Çalışanların yürütmekte oldukları iş karşılığında kendilerine yapılan ücret ödemeleri, brüt ücret olarak adlandırılır.

İşverenlerin, yapılan iş karşılığında çalışanlara ödemiş olduğu brüt ücretler, gerek sosyal güvenlik mevzuatının, gerekse vergi mevzuatının hüküm altına aldığı yasal kesintilere tabi tutulmaktadır.

Yasal düzenlemeler, brüt ücret esas alınarak hazırlandığından, yasal metinlerde geçen ‘’ücret’’ ifadesi özel bir açıklama yapılmamış olması durumunda, brüt ücret olarak dikkate alınmalıdır.

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …