Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Bir işin tamamlanması, somut bir projenin ortaya çıkarılması gibi objektif koşulların varlığı halinde, iş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılabilmektedir. İşin sürekli olarak devam etmesi, bir projeye veya bir döneme bağlı olmaması durumlarında belirli süreli iş sözleşmesi yapılamaz. Öğretmenlik, sporculuk benzeri niteliği gereği dönemsel olan işlerde, birbirini izleyen belirli süreli iş sözleşmeleri düzenlenebilir.

Kanun Maddesi için tıklayınız.

Yönetmelik için tıklayınız.

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirli Süreli İş Akdinin Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirli Süreli İş Akdinin İşverence Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Belirli Süreli İş Akdinde İş Güvencesi)

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İşçi ve işverenin arasındaki iş ilişkisini bir “sözleşme” başlatır. İşçi yapılacak iş veya görevi, işveren …