Afet Halinde Primlerin Ertelenmesi

Resmi kurumlar tarafından bir bölgenin kısmen veya tamamen afet bölgesi olarak kabul edilmesi durumunda, bir takım özel hükümler devreye girmektedir. Bu doğrultuda afet hali, işverenlerin sigorta prim borçlarının ertelenmesi, bu borçlara belirli koşullarla ödeme kolaylığı sağlanması sonucunu doğurmaktadır.

 

Hakkında iskanunu