Bağ kur

Kendi nam ve hesabına çalışanların prim ödediği kurumdur. 1479 sayılı Bağkur kanunu mülga olmuştur. Bağkurlular ile ilgili bilgiler mülga 506 sayılı kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Bu iki kanunun kaldırılmasından sonra sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmışlar Bağkurda 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiştir. Bundan sonra bağkur kelime anlamı ile kaldırılmış olmasına rağmen hala halk arasında kullanılmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2019 BağKur Primleri Ne Kadar Oldu?

2019 BağKur Primleri Ne Kadar Oldu?

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması ile 5510 sayılı Kanun gereği ödenen primler de …