Doğum Borçlanması

Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a (eski adıyla SSK) statüsü kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanmasıdır. (Torba yasa ile getirilecek değişiklik 4/b ve 4/c li kadın çalışanlara da doğum borçlanması öngörülmekte borçlanacak ve 3 çocuğa kadar borçlanma yönünde olması beklenmektedir. )

Kadın Sigortalılara Sağlanan Özel Haklar Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler -1

Torba Yasa İle Doğum Borçlanması ve Tüp Bebek Konusunda Yapılan Değişiklikler

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yarım Çalışma Ödeneği ve Kısmi Çalışmanın Farkları

Yarım Çalışma Ödeneği ve Kısmi Çalışmanın Farkları

Doğum sonrasında kullanılmak üzere İş Kanunu’nda yakın zamanda düzenlenmiş yarım çalışma ödeneği ve kısmi çalışma, …