Ü

Ücret

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar

Devamı »

Ücret Alacağı

İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği madde 4-e)

Devamı »

Ücret Garanti Fonu

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında …

Devamı »

Ücret Bordrosu ( Hesap Pusulası )

İşverenin, işçilere elden veya banka aracılığı ile yaptığı ödemeleri belgelemek amacıyla ücret hesabını gösteren imzalı veya işverenin özel işaretini taşıyan bir pusula verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 37. Maddesine göre, ücret hesap pusulasındaödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl …

Devamı »

Ücretsiz İzin Uygulaması

Yasal düzenlemeler açısından ücretsiz izin uygulamalarına yönelik detaylı bir hüküm bulunmamaktadır. Ücretsiz izin uygulamaları için yapılan yasal düzenleme, kadın işçinin doğum izini bitiminde istemesi halinde kullanabileceği 6 aylık izin, yıllık iznini başka bir yerde geçireceğini belgeleyen işçiye verilmesi gereken 4 günlük izinden ibarettir. Bu düzenlemeler dışındaki ücretsiz izin uygulamaları tek …

Devamı »

Ücretin Saklı Kısmı

Çalışanların ücretleri, mahkemelerce verilen kararlara bağlı olarak haciz altına alınabilmektedir. Nafaka borçları dışında, işçinin ücretinin dörtte birinden fazlasının haciz altına alınması mümkün değildir. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz Kesintisi) Yargıtay …

Devamı »

Ücretin Gününde Ödenmemesi

İşçilerin çalışmaları karşılığında hak ettikleri ücretlerin belirlenen ödeme gününde kendilerine verilmesi zorunludur. Ücret ödeme günleri konusunda yasanın getirdiği kesin bir tarih olmamakla birlikte, ücretlerin en geç ayda bir ödenmesi gerekmektedir. Zorlayıcı bir neden olmaksızın ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmeyen işçi, işini yapmaktan kaçınabilir, işçinin iş sözleşmesi bu …

Devamı »