Ücret Bordrosu ( Hesap Pusulası )

İşverenin, işçilere elden veya banka aracılığı ile yaptığı ödemeleri belgelemek amacıyla ücret hesabını gösteren imzalı veya işverenin özel işaretini taşıyan bir pusula verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 37. Maddesine göre, ücret hesap pusulasındaödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kanun Maddesi için tıklayınız.

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye Verilmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması)

Hakkında iskanunu

Göz atın

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM …