Belirli Süreli İş Akdinin Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin FeshiGiriş:

Belirli  süreli iş akdi ile çalışan işçinin iş akdinin feshi halinde işçi kalan süreye ait tazminatı borçlar kanununa  325. md. göre talep edebilir.

Özet:

Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçi, iş akdinin feshi halinde geri kalan süre için talepte bulunabilir. Bu tazminatın nasıl belirleneceği hususunda İş Kanunu’nda hüküm bulunmadığından Borçlar Kanunu’nun 325. maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde tazminat miktarı tespit edilmelidir. Davacının bu süre içinde diğer işte kazandığı ya da kazanmaktan kasten feragat ettiği alacaklar ile bu işte çalışmamaktan dolayı tasarruf ettiği miktarlar belirlenmeli ve buna göre uygun bir indirime gidilmelidir

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.