İş Akdi Feshinde Dava Açma Süresi

İş Akdi  Feshinde Dava Açma Süresi

İş Akdi  Feshinde Dava Açma SüresiGiriş:

Davacı İşçinin alacağı kıdem tazminatı işçiye avans olarak ödenirse dava sonun da dava sonuna kadar geçecek ödenmiş  tazminat ve tazminatın faizi de düşülerek mahsup edilmeli

Özet:

Davacıya son olarak hizmet aktinin feshinden öncede avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatı miktarlarının, tüm hizmet süresi esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatından mahsup edilmesi yerindedir. Ancak ödenen bu miktarların ödeme tarihlerinden fesih tarihine kadar hesaplanacak yasal faizlerinin de aynı şekilde hesaplanan kıdem tazminatı alacağından indirilerek kalan miktarın kabulüne karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.