Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin ÖdenmesiGiriş:

Asıl alacağın ödenmesi sırasında faiz alacağının saklı tutulmaması  halinde tekrar istemenin mümkün olmadığı

Özet:

Davacının kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz isteği hüküm altına alınmış ise de, dosya içeriğine göre kıdem tazminatının ödenmesi sırasında veya öncesinde davacının faiz hakkını saklı tuttuğuna dair ihtirazı kayıtta bulunmadığı anlaşılmaktır. Borçlar Kanunu’nun 113. maddesi uyarınca en geç asıl alacağın ödenmesi sırasında haklarını saklı tutmayan alacaklının faiz talep hakkı düşer.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …