Kıdeme Esas Süre

Kıdeme Esas Süre

Kıdeme Esas SüreGiriş:

Kıdem tazminatına hak kazanmak için işyerinde en az 1 (bir) tam yıl çalışılması gerekmektedir. İşçinin talebi doğrultusunda işverence verilen uzun süreli ücretsiz izinler bu süreden düşülmelidir.

Özet:

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanunda öngörüldüğü şekilde bir tam yıl çalışmış olmak gerekir. Bu sürenin hesabında davacının talebi ile verilen uzun süreli ücretsiz izinde geçen günler dikkate alınmaz. Mahkemece yapılacak iş bu konuda bilirkişiden ek rapor aldırılarak ücretsiz izin belgelerinde belirtilen günlerin çalıştığı günlerden indirilerek yeniden tazminata esas sürenin bulunmasından ibarettir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.