İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle FeshiGiriş:

İş akdinin İşverene geçici görevle nakil yetkisi vermesinin geçerli olması ve bunun sonucunda nakle uymayan işçinin işveren tarafından haklı iş akdini feshi

Özet:

İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.