sigorta-biterse-saglik-hizmetlerim-sona-erermi

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Genel Sağlık Sigortası Şartları

sigorta-biterse-saglik-hizmetlerim-sona-erermiSoru:

¨Merhaba,

2012 Mayıs ayı gibi işten çıktım ve Sağlıktan faydalanmak istiyorum. Genel Sağlık Sigortasından nasıl faydalanabilirim? Sigortalılığım sona ermesi ile sağlık hizmetlerinden yaralanmam sona erer mi?

Teşekkürler¨

Cevap:

İşten ayrılan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha yani toplamda 100 gün bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin işten ayrıldıktan sonraki 100 gün süre ile sizin sigortalılığınız dolayısı ile sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.

sigorta-biterse-saglik-hizmetlerim-sona-erermi

Soru:

¨Merhaba,

2012 Mayıs ayı gibi işten çıktım ve Sağlıktan faydalanmak istiyorum. Genel Sağlık Sigortasından nasıl faydalanabilirim? Sigortalılığım sona ermesi ile sağlık hizmetlerinden yaralanmam sona erer mi?

Teşekkürler¨

Cevap:

İşten ayrılan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha yani toplamda 100 gün bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin işten ayrıldıktan sonraki 100 gün süre ile sizin sigortalılığınız dolayısı ile sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası 01 Ocak 2012 tarihinden sonra ülkemizde zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır.

Genel sağlık sigortası GSS, toplumun tüm fertlerinin sağlık hizmeti alabilmesine yönelik bir uygulamadır. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulamada sosyal güvencesi olmayan, sosyal güvence kurumundan ayrılan, işsiz, ev hanımı, vatansız ve bağımsız çalışanların eskiden sosyal güvence sahibi olanların yararlanabildiği sağlık hizmetinden yararlanması amaçlanmaktadır. Böylece toplumun özellikle gelir düzeyi düşük olan kesiminin sağlık güvencesine alınması asıl hedeftir.

01 Ocak 2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler ise; 01/01/2012 tarihi itibarıyla sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır.

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.

Bununla beraber; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur’lular ile gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkıp genel sağlık sigortalısı olan kişiler ile bir kapsamdan diğer kapsama provizyonlu olarak geçiş yapanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ise 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı aranmaz. Bu kişiler işe girdikleri andan itibaren sağlık hizmetinden faydalanabilirler.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?