sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanununda-yapilan-degisiklikler-1

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler -1

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanununda-yapilan-degisiklikler-1Yabancıların Sigortalılığı Hakkında;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun sigortalı sayılmayanlar başlığı altında düzenlendiği 6. maddede değişiklik yapıldı. Buna göre, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5. maddeleri anlamında sigortalı sayılmayacak.

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanununda-yapilan-degisiklikler-1

Yabancıların Sigortalılığı Hakkında;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun sigortalı sayılmayanlar başlığı altında düzenlendiği 6. maddede değişiklik yapıldı. Buna göre, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5. maddeleri anlamında sigortalı sayılmayacak.

Emeklilikte Kısmi Düzenleme

Bakanlık tarafından tespit edilen madenlerde yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıl çalışan sigortalılar için yaşlılık aylığı bağlanma yaşı 55’ten 50’ye indirildi.

Elementer civa bulunan maden ocakları hariç, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi maden ocaklarında çalışan sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmayacak.

Doğum Borçlanması

Sigortalıların borçlanabileceği sürelere ilişkin  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun   41. maddesinde yapılan değişiklik ile ücretsiz doğum  ya da analık izni süreleri ile m.4/1-a,b,c bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerin borçlanılabilmesi sağlanıyor.

Uluslararası Öğrencilerin GSS Primleri

Genel sağlık sigortası bildirim ve tesciline ilişkin olarak Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burs verilen  uluslararası öğrencilerin bildirimleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılacak.

Harp Malulleri ve Malullük

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47. maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ve mülga 45. maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (e) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinden muaf tutulacak.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.