torba-yasa-ile-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununda-yapilan-degisiklikler

Torba Yasa İle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

torba-yasa-ile-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununda-yapilan-degisikliklerKamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yazımızda Torba Yasa ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikleri ele alacağız.

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

torba-yasa-ile-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununda-yapilan-degisiklikler

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yazımızda Torba Yasa ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikleri ele alacağız.

6331 sayılı Kanunun kapsam ve istisnalarına ilişkin 2. Maddesine  eklenen fıkra ile, deniz taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüfeser halleri de kapsam dışı bırakılmaktadır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 veya daha fazla çalışanı olan işyerlerinde de gerekli sağlık personeli bulundurulması zorunlu hale getiriliyor.

6331 sayılı Kanunun İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde  belirlenen nitelik ve belgelere sahip olmayıp da 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için bir de istisna getiriliyor. Buna göre: Bakanlıkça ilan edilen eğitimler tamamlanmak kaydıyla işe giriş ve periyodik muayene ve tetkikler dışında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirmelerinin yasanın m6. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde yer alan hükümlere göre belirlenmesinde Mesleki Eğitim Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci, çırak ve stajyerler, çalışan sayısına dahil edilmeyecek.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri hekiminden alınacak. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de rapor alınabilecek.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlara ilişkin yönetmelik çıkarılacak.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …