bazi-kamu-alacaklarinin-6552-sayili-kanun-kapsaminda

Bazı Kamu Alacaklarının 6552 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonlarca mükellefin beklediği 6552 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye başvurmaları gerekiyor.

Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliği, Resmi Gazete Resmi Gazete‘de yayımlandı. Söz konusu tebliğle, 6552 sayılı Kanun‘un ilgili maddelerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 6183 sayılı Kanun kapsamındaki bazı amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tebliğe göre, 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında herhangi bir alacağın yeniden yapılandırılabilmesi için kesinleşmiş alacak olması, kanun yayımlandığı tarih olan 11 Eylül 2014 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekecek.

Hangi Alacaklar Kapsama Girmektedir?

6552 sayılı Kanunla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile düzenleme içerisinde değerlendirilen alacaklar aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal güvenlik primi, idari para cezası ve genel sağlık sigortası primleri,
Vergi daireleri ve gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergiler,
Vergi cezaları ve diğer alacaklar (YURTKUR’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları,
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na olan borçlar, çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği borçları gibi),
Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve diğer alacaklar,

Hakkında iskanunu

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması