İş Güvencesinin 6 Ay Kıdem Koşulu

İş yerinde 6 aydan fazla kıdemi olan işçiler, 30’dan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışanlar, belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışan işçiler ile işveren vekilleri iş güvencesi kapsamındadırlar.

İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya birden fazla işyerinde geçen çalışma sürelerinin birleştirilmesiyle hesaplanır. Bu 6 aylık çalışmanın kesintisiz olması gerekmez. İşverenin bir veya birden fazla işyerinde aralıklı olarak çalıştığı süreler birleştirilir. İş yerinde çırak ve stajyer olarak geçirilen süreler 6 aylık kıdeme dahil edilmezler. İhbar öneli 6 aylık kıdem süresinde sayılmaz. Bu 6 aylık kıdemin hesaplanması konusunda önceki sözleşmenin ne şekilde sona erdiğinin önemi bulunmamaktadır. İşçi daha önce istifa sebebiyle ayrılmış olsa veya iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş olsa da bu süreler birleştirilir. Aynı gruba bağlı, farklı işverenler nezdinde geçen birbirinden bağımsız hizmet sürelerinin birleştirilmesi ve 6 aylık sürenin buna göre tespit edilmesi mümkün değildir.

Yer altı işçileri ise 6 aylık kıdeme sahip olmasalar da kanunda açık bir şekilde belirtildiği üzere işe iade şartlarından faydalanacaklardır.

İşe İade Davası Açılması İçin Gerekli 6 Aylık Kıdem Süresinin Hesaplanma Şartları

•  6 aylık kıdemin hesabında geçen aynı işverenin iş yeri veya iş yerlerinde geçen süreler de dikkate alınır.

• 6 aylık kıdem süresinin hesabında askı süreleri de dikkate alınır.

•  6 aylık sürenin başlangıcı işçinin işe fiilen başladığı tarih, sonu ise fesih bildirimin yapıldığı tarihtir.

• 6 aylık sürenin hesabında fesih bildirimiyle verilen önel süreleri dikkate alınmaz ve önel süresinin sonunda dolan 6 aylık süre işe iade davası açmaya hak vermez.

• İşçiyi iş güvencesinden yararlandırmamak için 6 aylık sürenin bitimine birkaç gün kala gerçekleştirilen fesih dürüstlük kuralına aykırılık nedeniyle geçersiz olabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildirimin yapıldığı tarihte aynı işverene ait iş yeri veya iş yerlerinde fasılalı da olsa iş ilişkisine dayalı kıdeminin en az 6 ay olması gerekmektedir. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan süreler de dahil edilmelidir. Bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. İşçinin feshe karşı koruyan hükümlerden yararlanabilmesi için, 6 aylık kıdem süresini aynı işverene bağlı olarak iş sözleşmesine dayanan iş ilişkisi içerisinde geçirmiş olması zorunludur. 6 aylık süre zarfında iş sözleşmesinin feshinde 18’inci maddede düzenlenen geçerli sebepler aranmaz. Süreli fesih yoluyla da iş sözleşmesinin feshi mümkündür. Kanunda kıdemin esas alındığı haklarda, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izinlerde kıdem başlangıcı için, iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil; işçinin eylemli olarak işe başladığı tarih göz önünde tutulduğu için iş güvencesine ilişkin kıdemin başlangıcında da işe başlama tarihinin dikkate alınması uygun olacaktır. İşverenin işi kabulde temerrüde düşmesi veya işçinin hastalanması, kıdem süresinin başlangıcını engellemez, kıdem işlemeye başlar. Ancak işçi, kusuruyla işe geç başlarsa, fiilen işe başladığı tarih, altı aylık sürenin başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Kanun 6 aylık kıdemi olan işçilerin iş güvencesinden yararlanacaklarını öngördüğüne göre, bu sürenin fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarihte doldurulmuş olması şarttır. Sürenin bildirim önelleri sonunda dolacak olması, güvenceden yararlanabilmek için yeterli değildir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir