Ücret Değişikliği

Ücret Değişikliği

Ücret DeğişikliğiGiriş:

İşveren ile işçinin arasında yapılan ve iş sözleşmesine yazılıpta imza altına alınmayan veya paraf edilmeyen ücret değişikliğinin geçerli olmadığı ortadadır.

Özet:

Davacı işçinin dayandığı yazılı sözleşmenin ücretle ilgili maddesinde ücretin miktarının yazılı olmasının gerektiği bölüm çizilmiş ve üst kısmında ücretin 530.000.000.-TL olduğu ve 1.1.1999 tarihinden itibaren 1900 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası olarak ödeneceği yazılmıştır. Davalı işverenin sunduğu sözleşme metninde ise ücretin 530.000.000.-TL olduğu belirtilmiş, 1900 Amerikan Doları ile ilgili bir ibareye yer verilmemiştir. Sözleşme metninde yapılan değişiklik ya da bu şekildeki eklemelerin taraflarca imza ya da paraf edilmesi gerekir. Aksi halde, işverenin dayandığı sözleşmede 1900 Amerikan Doları üzerinden ödemeye yer verilmediğine göre sözleşmeye el yazısı ile eklenen bu sözcüklere değer verilmesine olanak bulunmamaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı

SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı

SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı