Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin Feshi

Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin Feshi

Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin FeshiGiriş:

İşyerine yeni teknoloji getirilmesi  sonucunda bu yeni  teknolojiyi kullanacak işçi alımı için eski işçinin iş akdinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığını uzman bilirkişi  tarafından belilenmesi

Özet:

İşverenin feshe gerekçe gösterdiği rekabet yapabilme ve yeni teknoloji kullanma, yüksek eğitimli, teknolojiyi kullanan kaliteli personele gereksinimi olup olmadığı, iş sözleşmesi feshedilen davacının bu nitelikleri taşıyıp taşımadığı, hizmetine gereksinim bulunup bulunmadığı somut şekilde, her çıkarılan işçinin sicil dosyası incelenerek araştırılmalı, bu hususta telekomünikasyon ve iletişim konularında uzman, tarafsız bilirkişilerden rapor alınmalı, buna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlendikten sonra karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.