İş Akdinin Oluşması İçin Bağımlılık Ve Ücret Ödeme Şartının Gerçekleşmesi

İş Akdinin Oluşması İçin Bağımlılık Ve Ücret Ödeme Şartının Gerçekleşmesi

İş Akdinin Oluşması İçin Bağımlılık Ve Ücret Ödeme Şartının GerçekleşmesiGiriş:

İş akdinin oluşması için bağımlılık ve ücret ödeme ilişkisinin gerçekleşmesi yeterli dir.

Özet:

Mahkemece aradaki sözleşmenin danışmanlık sözleşmesi olduğu, davacının Fransa’da yaşadığı, işverenin denetimi ve gözetimi altında işyerinde çalışmadığı bu nedenle hizmet akdi niteliğinde olmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
Söz konusu sözleşmede, davacı kendi işgücünü, belli bir ücret karşılığı ve ona bağımlı olacak şekilde davalı işverenin emrine vermeyi taahhüt etmektedir. İş, ücret ve bağımlılık unsuru gerçekleşmiştir. Bizzat davalının gösterdiği işyerinin yurtdışı olması, davacının Fransa’da ikamet etmesi bağımlılık unsurunun yokluğu anlamına gelmez.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …