İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin FeshiGiriş:

Davacı işçinin iş akdi işyeri devri yapıldıktan sonraki tarihte devreden işveren tarafından yapılmıtır. Bu durumda işçinin işvereni yeni işveren olduğundan bu iş akdi feshi geçersizdir.

Özet:

Fesih tarihinde işyerini fiilen ve kayden Devmark şirketinin çalıştırdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işten ayrılma belgesinin Gentra şirketi tarafından düzenlenmiş olması sonuca etkili olmayıp feshin o tarihte işyerini işleten Devmark şirketi tarafından yapıldığı sonucunu değiştirmemektedir. Fesih işleminin 4857 sayılı iş Kanunun 18 ve 19. maddelerine uygun olmadığı mahkemenin de kabulündedir. Bu nedenle, davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

 

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …