İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe Daveti

İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe Daveti

İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe DavetiGiriş:

İşverenin dava açıldıktan sonra işçiyi başka şehirdeki işyerine işe davet etmesi işçinin de bunu red etmesi işe iadeyi kabul etmeme anlamını çıkarmaz.

Özet:

Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi, fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtildiği yazılı bir bildirimle feshedilmediği gibi, fesih için geçerli bir sebebin varlığı da iddia ve ispat edilmiş değildir. Davalı işveren, dava açıldıktan sonra davacıyı Adana’da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa Ankara’da bulunan işyerinde işe başlamasını istemiştir. Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir. Bu nedenle davacının bu davete icabet etmemiş olmasının işe iadeyi istemediği biçiminde yorumlanması hatalı olup, feshin geçersizliğine karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?