İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre

İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre

İş Güvencesinde Hak Düşürücü SüreGiriş:

Davacı işçinin iş şartlarındaki değişikliği ileri sürerek olaydan bir yıl sonra iş akdini feshetmesi haklı sebebe dayandırılamayacağı açıktır.

Özet:

Feshi doğuran olaydan itibaren 1475 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince 6 günlük sürede fesih hakkı kullanılmamıştır. Davacı iş şartlarındaki bu değişikliği kabul etmiştir. Yaklaşık bir yıl sonra bu olguya dayanması yasaya aykırıdır. Davanın reddi yerine, yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?