Part Time Esas No: 2004-1880

Alt İşverenlik İlişkisi• KAPICI KALORİFERCİ OLARAK HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Tuvalet İşletmeciliğinden Dolayı Vergi Dairesinde Esnaf Odasında ve Esnaf Sicil Memurluğunda Kaydının Bulunup Bulunmadığı/Bağ-Kur’a Tescil Edilip Edilmediği ve Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Gerekli Koşulları Taşıyorsa Davanın Reddi Gereği )

• TUVALET İŞLETMECİLİĞİ ( Kapıcı Kaloriferci Olarak Hizmet Tespit İstemi – Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Koşulları Taşımıyorsa Kapıcılık Faaliyetindeki Çalışma Saatleri ile Tuvalet Bekçiliğindeki Çalışma Saatleri Dikkate Alınarak Kapıcılık Faaliyetindeki Çalışma Saatlerinin Part-Time veya Full-Time Olup Olmadığı )

• KURUMA KAYIT VE TESCİL EDİLMEYEN HİZMET ( Davacının Kapıcı ve Kaloriferci Olarak Çalışmasının Tespiti Talebi – Davacının Tuvalet İşletmeciliğinden Dolayı Vergi Dairesinde Esnaf Odasında ve Esnaf Sicil Memurluğunda Kaydının Bulunup Bulunmadığı/Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Gerekli Koşulları Taşıyorsa Davanın Reddi Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?