Kıdem Tazminatında Radikal Değişiklikler

Kıdem Tazminatında Radikal Değişiklikler

Çalışma hayatı uzmanlarının 2014’ün ilk aylarında yürürlüğe girmesini bekledikleri kıdem fonu uygulamasında iki yıldır tartışmalar yaşanırken işçi ve işveren lehine uyum sürecine girildiği belirtiliyor.

Yeni düzenlemede, emekli olan veya işinden ayrılan işçinin tazminatını kesintisiz işvereninden almasının yerine hak edilen tazminatın gelir vergisinin otomatik kesilmesi öngörülüyor. Ancak işçi ve işveren kesiminin tepkileri nedeniyle yeni paketten bu madde çıkarıldı.

Mevcut durumda kıdem tazminatı için her çalışma yılına bir brüt maaş dikkate alınıyor. Yeni çalışmalar doğrultusunda 30 günlük brüt ücretin 20 güne düşürüleceği ve ücretin böylece aylığa bölünmesi durumunda mevcut yüzde 8.3 oranından daha yükseğe çıkacağı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl tartışılan maddeler arasında yer alan kıdem tazminatına hak kazanan kişiye uygulanan 10 yıllık zaman aşımı maddesi, yeni sistemde yer almayacak.

Gene mevcut sistemde yer alan işçinin işten atılma durumunda elde ettiği kıdem tazminatı yeni sistemde de yer alacak. 1 yılı doldurmamış olan işçilerin, 10 ay bile çalışması konumunda bu hakları fonda birikecek.

Yürürlükteki sistemde, bir yılını dolduran çalışan işten ayrıldığında kıdem parasını alabiliyor. Oysa yeni sistemde minimum 15 yılı dolduran kişiler tazminatlarını istediğinde birikmiş parasının sadece yarısını alabilecek.

Kazanılmış haklarda bir geriye dönüşün olmadığı sistemde çalışan açısından sıkıntılar beliriyor. Kıdemi, fona aktarma zorunluluğunun kalkıp gönüllülük esasının olduğu ve son sözü de işverenin söyleyeceği yeni pakette dikkat çeken bir diğer husus da kıdemlerin toplanacağı merkezi çatının özel emeklilik şirketleri tarafından yönetilecek oluşu.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı’nda Üzücü Gelişme

Kıdem Tazminatı’nda Üzücü Gelişme

Çalışma Bakanı Çelik’in çağrısıyla yapılan ilk kıdem toplantısında uzlaşma çıkmadı. TOBB, kıdem hakkının yarıya düşürülmesini …