part-time-memuriyet-geliyor

Part-Time Memuriyet Geliyor

Hükümetin hazırladığı yeni pakete göre memur part-time çalışabilecek. Aynı zamanda anneye maaş müjdesi, küçük çocuğu olana evden iş imkânı geliyor.

Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren paketi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsamlı paketin esnek-uzaktan çalışma ve kıdem tazminatı gibi konuları da içereceğini söyledi.

Paketin onaylanması halinde talebe göre, isteyen günde dört saatlik bir işte çalışabilecek. İş Yasası, uzaktan çalışmaya olanak tanıyacak şekilde düzenlenecek ve yeni göreve başlayan memurlar ilk olarak batı illerine atandıktan sonra tecrübe kazanarak doğuya geçecek.

Şark görevinin gönüllülük esasına göre işlemesi için beş yıllık şark hizmetinin üç yıla düşürülmesi hedefleniyor. Bunun hangi memurlar için geçerli olacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere kamu kurumları da dahil pek çok yere kreş zorunluluğu getirilmesi, teşvik kapsamında yer alıyor.

İşsizlik maaşı, prime göre belirlenecek. Mevcut sistemde işsiz kalana ödenen brüt asgari ücretin yüzde sekseninden azı, yeni sistemde tarihe karışacak. İşsizlik maaşının 1.500 TL’yi bulması bekleniyor.
Evliliğe teşvik için faizsiz kredi, TOKİ’den ev ve evlenen çiftlere kıdem düzenlemesi de hükümetin önerdiği pakette yer alıyor. İlk kez ev alanlar kıdem tazminatının yarısını, 15 yıllık süreyi doldurma zorunluluğuna bakılmadan isteyebilecek.

Doğum İzni

Doğum izni 16’dan 18 haftaya çıkarken, bebekli çalışanlara yarı zamanlı çalışma izni hedefleniyor. Maaşını ise tam alacak olan bu kısmi çalışma durumu haricinde ücretsiz izinde kolaylık sağlanacak ve çocuk yardımı artacak. Çocuğu iki yaşına gelene kadar annelere evden veya kısmi süreli çalışma olanağı tanınacak. Kadınların “kademeli yükselme ve kıdem” dâhil tüm özlük hakları korunacak. Çocuğun kritik büyüme dönemini kapsayan esnek çalışma modelinin öğleden sonraki zamanı kapsaması planlanıyor. Sabah işe gelecek olan kadın, öğlene kadar çalışacak. Sonrasında evine gidebilecek. Ayrıca doğum izninden dönen kadın için işe alınma zorunluluğu getirilecek.

Özel İstihdam Büroları Geliştiriliyor

Özel istihdam büroları, doğum iznine giden kadın çalışanın yerine eleman bulabilecek. Geçici işçinin sigortası ve ücreti istihdam bürosu tarafından ödenecek. İşveren de istihdam bürosuna ödeme yapacak. Bu bürolar; yarı zamanlı, ev hizmetleri, mevsimlik işçiler gibi konuları kayıt altına almak için aktif rol üstlenecek.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

4857 sayılı İş Kanunu’nun 9. maddesinde iş sözleşmelerinin kısmi süreli ya da tam süreli olabileceği …