Kıdem Tazminatı’na Somut Model

Kıdem Tazminatı’na Somut Model

Hükümetin somutlaştırdığı yeni kıdem tazminatı modeline göre halen çalışan 12 milyon işçinin kıdem hakkında bir değişim olmayacak. Yeni işe girene fon zorunlu tutulurken, eski çalışanlarda tercihe bağlı olacak.

Çalışma Bakanlığı’nın hazırlayıp işveren ve sendikalara sunduğu taslağa göre Bireysel Kıdem Fonu Sistemi’yle tüm işçileri kapsayan, kazanılmış hakların korunduğu kıdem hesabına geçilecek. Halen çalışan 12 milyon işçinin kıdem hakkına dokunulmayacak; yeni işe girene zorunlu, eskilerde ise tercihe bağlı olacak. Taşeron işçinin sorumluluğu ise alt işverende kalacak.

Kıdem primi, işçinin bireysel kıdem hesabına yatırılacak ve bireysel kıdem hesabı da Bireysel Emeklilik Sistemi içinde nemalandırılacak. Mevcut işçiler eski sistemde devam etme ya da yenisine geçme hakkına sahip olacak.

Yeni sistemde kıdem primini yatırmayan işveren, beş puanlık prim teşviki başta olmak üzere istihdam teşviklerinden yararlanamayacak. Ayrıca vaktinde yatırılmayan primi faiziyle yatırma zorunluluğu da getiriliyor. Çalışma Bakanlığının yaptığı sunumda bir yıl için 30 gün olan kıdem tazminatı hak kazanma oranlarının yeni sistemde nasıl olacağı konusu yer almadı.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sunumda taşeron işçilerle ilgili de başlıklar yer aldı. Buna göre önemli bir bölümü kamuda olan taşeron işçilerin maaşları başta olmak üzere sosyal haklarında iyileşmeye gidilecek. Maaşlarını garantiye alabilmek için taşeron işçinin maaşından asıl işveren sorumlu olacak. Taşeron tarafından ödenmeyen ücretin asıl işveren tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılması sağlanacak. Buna göre kamudaki taşeron işçilerin maaşı, patronun ödememesi durumunda devlet tarafından işçinin banka hesabına yatırılacak. Bu para, taşeronun hak edişinden kesilecek.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …