Mesleki Eğitim Genişletiliyor

Mesleki Eğitim Genişletiliyor

İşsizliği azaltma yolunda mesleki eğitimin kapsamları istihdam olanaklarına uyarlanıyor. Vasıflı işsizliği en aza indirmeyi ve işletmelerin ara eleman açığını kapatmayı hedefleyen projede YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, işçi ve işveren sendikaları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, üniversiteler ve meslek kuruluşları bir araya gelecek.

Bölgesel istihdam olanakları değerlendirilerek işletmelerin hangi alanda açığı olduğu tespit edildikten sonra orta ve uzun vadede işgücü piyasasının ihtiyaçları ortaya çıkmış olacak.

İşletmelerin ileriki yıllara yönelik öngörülen eleman açığı belirlendikten sonra, mesleki eğitim veren kurumlar bu doğrultuda planlanacak. Yani meslek liseleri ile meslek yüksekokullarında açılacak bölüm, program ve bunların kontenjanları, istihdam olanakları çerçevesinde belirlenecek.

Eğitim kurumlarının istihdam imkanlarına göre öğrenci yetiştirmelerine yönelik ilk deneme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı. ‘MEB- İkop’ projesi kapsamında 2023’e kadar iller bazında hangi alanlarda öğretmen açığı olacağı saptanacak. Geçtiğimiz yıl ilk verilerin elde edilmesinin ardından Bakanlık, eğitim fakültelerini tercih edecek üniversite adayları için, en çok açık bulunan alanları ilan etmişti. Bakanlığın bu projesiyle, eğitim fakültelerinin kontenjanlarının da öğretmen açığı bulunan alanlar doğrultusunda şekillenmesi planlanıyor.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

KÇÖ'den yersiz yararlanma ile ilgili yasal düzenleme geldi. Peki yasal düzenlemede kimlere, hangi yaptırımlar uygulanacak?