2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi
2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Asgari ücret desteği, işveren maliyetini azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla uygulanmaktadır. 3 Şubat 2024 tarihinde 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun’un 64’üncü maddesiyle birlikte asgari ücret desteğinin 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla uygulanması kararlaştırılmıştır. Yayınlanan madde ile 2024 yılı için asgari ücret desteği 700 TL olarak kararlaştırılmıştır. 700 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2024 yılının Ocak- Aralık ayı döneminde uygulanacaktır. Asgari ücret desteğine ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir:

  1. 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.
  • İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
  • Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
  • 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması gerekir.

İşyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

  • 2024 Ocak-Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
  • SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması,
  • 2024 yılı Ocak-Aralık dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2023 yılı Ocak-Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması,
  • 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması,
  • 2024 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini ((2.000,25 TL) TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi gerekmektedir.

Destekten Faydalanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır

Asgari ücret desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

Yararlanılacak olan asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanır ve işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmek suretiyle yararlandırılacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir