Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşullarında Değişiklik
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşullarında Değişiklik

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşullarında Değişiklik

Kısa çalışma, istihdamın korunması için işyerlerinde çalışma sürelerinin geçici olarak azalması yahut durdurulması durumunda işçilere çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu destek 3 ayı geçmemektedir. Ekonomik, sektörel veya bölgesel krizlerden etkilendiği için çalışma sürelerinde geçici olarak azalmaya giden her işveren bu uygulamaya başvurabilir.

03 Şubat 2024 tarihli 32449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kısmında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşullarında değişikliğe gidildiği duyuruldu.

İlgili değişikliklerin en göze çarpanı ise ‘’Genel Salgın’’ halinin de Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alınması oldu. Ayrıca ödenekten yararlanılma koşullarında da iyileştirmeler yapıldı.

Önceden kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmiş olma şartı aranıyorken, artık kısa çalışma süreci başlamasından önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik primi ödemiş olmak yeterli.

Bir başka iyileştirme ise 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinin 4. fıkrasında yapılmıştır. İlgili düzenlemeyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin hey ayın 5’inde sigortalıya ödeneceği belirtilirken bu tarihi erkene çekme yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nda olduğu ifade edilmiştir. Yine ilgili kısımda yapılan düzenlemeye göre, kısa çalışma ödeneğinin damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmayacak ve nafaka kesintileri dışında 1/10’dan fazlasının haczedilemeyeceği yahut başkasına devredilemeyeceği hükmedilmiştir.

Yine aynı fıkrada eskiden kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşürüleceğine dair yer alan ibare kaldırılmış ve bunun yerine kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin kısa çalışmanın başladığı tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşüleceğine dair bir ibare eklenmiştir.

Göze çarpan son değişiklik ise sigortalı çalışanların kusurundan kaynaklanan fazla ödeme durumlarında bu ödemelerin yasal faiziyle birlikte sigortalıdan tahsil edileceği ve ölen sigortalılara ait fazla ödemelerin geri tahsil edilmeyeceğinin bildirilmesi oldu.

Son olarak ifade etmek gerekir ki bu değişiklikler ilgili Resmi Gazete’nin duyurulduğu tarihten sonra başlayan kısa çalışma ödeneği uygulamalarında geçerli sayılacaktır. İlgili Resmi Gazete tarihinden önce başlayan kısa çalışma ödeneklerinde eski hükümler uygulanılmaya devam edecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir