18 Yaşından Küçük Olanların Sigortalı Olması Mümkün Mü?
18 Yaşından Küçük Olanların Sigortalı Olması Mümkün Mü?

18 Yaşından Küçük Olanların Sigortalı Olması Mümkün Mü?

5510 sayılı kanunda sigortalı; Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda yaş ifadesi yer almamaktadır. Bu sebeple 18 yaşından küçük kişi veya kişilerin sigortalı olmasında bir sakınca yoktur.

4857 Sayılı İş Kanunu 71.Madde’sinde ise “on beş yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır” ibaresi bulunmaktadır. Ancak bazı şartlar altında on beş yaşından küçük çocukların çalışmaları mümkündür:

  • On dört yaşını doldurmuş ve zorunlu öğrenim olan ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.
  • On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin çalışacakları işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş, okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olup örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Kültür, sanat ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise çalışma saati günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Bu süreler okulların kapalı olması durumunda da değişiklik göstermemektedir.

18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILIK EMEKLİLİĞİ ETKİLER Mİ?

4447 ve 4759 sayılı Kanunlara ve SSK’nın 12-99 Ek Genelgesi (mülga) gereğince işe giriş koşulları, ilk işe girilen tarihe göre hesaplanmaktadır.

18 yaşından önceki sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarih olarak dikkate alınır. 18 yaşından önceki çalışmış olduğu süredeki prim günleri 18 yaşından sonra çalışılmış gibi dikkate alınır.

Özetle; 18 yaşından küçük bir çalışanın ilk işe giriş tarihi, işe giriş bildirgesinin yapıldığı tarih olarak baz alınsa da sigortalılık süresinde 18 yaşından sonrası dikkate alınır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir