anayasa-mahkemesi-polislere-sendika-yolunu-kapatti

Anayasa Mahkemesi, Polislere Sendika Yolunu Kapattı

Ankara 9. İdare Mahkemesi,

“Madde 15 – Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel (…),
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.”

şeklinde yer alan maddenin iptalini istedi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

4688 Sayılı Kanun’un 15. maddesinin, 6289 sayılı Kanun’un 31. maddesinin (b) bendiyle değiştirilen birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan;
A- “Emniyet hizmetleri sınıfı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
B- “…ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

karar verdi.

MAHKEME KARARININ ANLAMI

Anayasa Mahkemesi polislerin sendikalı olmasını yasaklayan hükmün iptal istemini reddetmiştir. Ancak mahkeme Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan diğer hizmet sınıflarındaki memurların sendikalı olmasını yasaklayan hükmü ise Anayasa’ya aykırı bulmuştur. Buna göre, polisler yine sendikalı olamayacak ama Emniyet teşkilatında polisler dışında çalışan GİH, THS gibi hizmet sınıflarındaki personel ile 4/B’li sözleşmeli personel sendikalara üye olabilecektir.

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin kararı şuan için bir basın açıklaması ile duyurulmuştur. Mahkeme, kararın gerekçesini yazacak ve karar Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Karar Resmi Gazetede yayımlandığı gün polisler dışındaki diğer Emniyet Genel Müdürlüğü personel sendikalı olabilecektir. TSK’daki sivil memurların sendikalı olmasını sağlayan karar 11 Nisan’da alınmış ve 12 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yani bu süreç takriben 3 ay sürebilecektir.

Anayasa Mahkemesi 11 Nisan 2013 tarihinde de, Türk Silahlı Kuvvetlerdeki sivil memurların sendikalı olmasını engelleyen hükmü iptal etmişti.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emekli İkramiyesini 30 Yıl Sınırından Alan Memura Geriye Dönük Ödeme Müjdesi

Emekli İkramiyesini 30 Yıl Sınırından Alan Memura Geriye Dönük Ödeme Müjdesi

Son Danıştay kararı ile emekli ikramiyesini 30 yıl sınırından alan memura geriye dönük ödeme müjdesi geldi. Bilindiği üzere, …