2021 Yurt İçi Harcırah İstisna Tutarları
2021 Yurt İçi Harcırah İstisna Tutarları

2021 Yurt İçi Harcırah İstisna Tutarları

2021/İlk Dönem

2021 yılında yurt içi harcırah tutarlarının gelir vergisinden istisna edilebilmesi için belirlenmiş sınırlar güncellendi. Yurt dışı harcırahlarında ise yeni bir düzenleme yapılana kadar, 2020 yılında belirlenmiş harcırah istisna tutarları 2021 yılında da aynı sınırlar üzerinden dikkate alınmalıdır.

Harcırah İstisnası Uygulaması

Çalışanları bir görev veya iş için bulunduğu yerden başka bir yere gönderen işveren, yolculuk ve konaklama süresi boyunca ihtiyacı olacak günlük tutarları işçiye sağlanır. Bu ödemeler bazen fatura karşılığı masraf olarak işçiye ödenirken, bazen de işçiye belirlenmiş bir tutar üzerinden önden ödenir. Fatura/Fiş/Makbuz/Dekont gibi belgelerle işverene beyan edilen ve karşılığında masraf bedelinin işçiye ödenmesi durumunda, bu tutarlar gider karşılığı olduğu için bordroya yansıtılmaz. Fakat önden işçiye “harcırah yöntemi ile ödenen tutarlar, bordroya eklenir. Bu ödemeler belli sınırlar çerçevesinde hem SGK hem de Gelir Vergisi tarafında bazı istisnalara tabidir.

Hem özel sektör çalışanları hem de memurlar için, harcırah bedellerinin kapsamı ile ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanununun esasları uygulanır.

SGK açısından harcırahı değerlendirecek olursak; işçinin geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle kendisine yolluk/harcırah kavramına giren belge ile kanıtlanabilir her türlü ödeme, tutara bakılmaksızın prime esas kazanca dâhil edilmez.

Gelir vergisi açısından ise, uygulanacak istisna rakamları, her 6 aylık dönemde güncellenerek yeniden duyuruluyor.

Yiyecek ve konaklama gibi yol giderlerini karşılamak için işçilere verilen gündelikler, memurların aynı aylık seviyesine karşılık gelen devlet tarafından verilen en yüksek gündelik tutarı ile kıyaslanarak gelir vergisinden istisna uygulanır. Bu tutarı aşan kısım ise ücret olarak değerlendirilerek vergiye tabi tutulur.

Diğer bir deyişle, memur aylık tutarına karşılık gelen en yüksek gündelik tutarı aşmayan bir ödeme olduğunda, bu tutar net kabul edilerek sadece damga vergisi ile brütleştirilir. SGK ve gelir vergisine tabi tutulmaz.

2021 Yılı İlk Döneminde Geçerli Olacak Yurt İçi Harcırah İstisna Tutarları

-Yurt içi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL)Gündelikler Tutarı (TL)
4.169,88 TL ve fazla73,50 TL
4.140,04 TL – 4.169,87 TL61,65 TL
3.775,31 TL – 4.140,03 TL57,55 TL
3.311,11 TL – 3.775,30 TL54,05 TL
2.746,61 TL – 3.311,11 TL47,65 TL
2.746,60 TL ve daha az46,35 TL

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Harcırah İstisna Tutarları 2019/1.Dönem

Harcırah İstisna Tutarları 2019/1.Dönem

Harcırah; devamlı veya geçici bir görevle bir yere gönderilen çalışanlara, bu yere gidebilmelerine, orada yiyip …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir