Ücret Beyannamesi
Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi gelir unsurları ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşuyor.

7 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 86 ve 103’de yapılan düzenlemeler sonucu ücret geliri elde eden kişilerin vergilendirilmesinde birtakım önemli değişiklikler yapılmıştı. İlk olarak bu yıl uygulanacak olan yeni beyanname koşulları ve bu koşullardan kimlerin sorumlu tutulduğunu bu yazımızda ele alacağız.

Kimler Beyanname Vermeli?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 86 uyarınca aşağıda sayılan ücretler için takip eden yılın 1 Mart ile 25 Mart tarihleri arasında yıllık beyanname verilir ya da verilen beyannameye dahil edilir.

 • Tevkif suretiyle vergilendirilmeyen, istisna kapsamında bulunmayan ücretler
 • Tevkif suretiyle vergilendirilen ücretlerin toplam tutarının beşinci vergi dilimini aşanlar (2020 yılı için 600.000 TL)
 • Tevkif suretiyle vergilendirilen, birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamının ikinci vergi diliminde bulunanlar (2020 yılı için 49.000 TL)

KGVM Taşınması

27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yıl içinde iş yeri değiştirerek farklı işverenlerle çalışmaya başlayanlara kümülatif gelir vergisi matrahını yeni iş yerine taşınması konusunda tercih hakkı doğdu. İşveren değiştirme durumunda kalan ve Kümülatif Gelir Vergisi Matrahını yeni iş yerlerinde devam ettirmek istemeleri, çalışanların beyanname verme yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. Bir sonraki yılın mart ayında, ücret beyanında bulunmazlarsa, hesaplanacak vergi ve cezası ile vergi ziyaı cezasını da ödemek zorunda kalabilirler.

Nasıl Beyanname Verilir?

Kazançları gereği yıllık beyannameye tabi tutulan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden online olarak “Hazır Beyan” sistemi aracılığıyla vatandaşlık bilgileri ve beyanname verilecek yılın bordroları ile bildirimde bulunabiliyor.

Gelirden Yapılabilecek İndirimler

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 • Hayat/şahıs sigorta primleri,
 • Eğitim ve sağlık harcamaları,
 • Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,
 • Sponsorluk harcamaları,
 • Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
 • Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
 • Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,
 • EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,
 • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Örnek 1: Zübeyde Hanım’ın birinci işverenden ücret gelirinin 570.000 TL, ikinci işverenden ücret gelirinin 25.000 TL olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 570.000 + 25.000 = 595.000 TL olacaktır.

Toplam tutar 2020 yılında 600.000 TL olan beşinci vergi dilimini aşmadığından ve ikinci işverenden elde ettiği geliri ikinci vergi dilimi (2020 yılı için 49.000 TL) altında kaldığından beyanname vermesine gerek görülmemektedir.

Örnek 2: Kaan Bey’in birinci işverenden ücret gelirinin 450.000 TL, ikinci işverenden ücret gelirinin 49.500 TL olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 450.000 + 49.500 = 499.500 TL olacaktır.

Toplam tutar 2020 yılında 600.000 TL olan beşinci vergi diliminin altında kalsa da ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücret geliri ikinci vergi dilimini (2020 yılı için 49.000 TL) aştığından beyanname verilmesi gerekir.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Beyanname Verme Zorunluluğu

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Beyanname Verme Zorunluluğu

Son zamanlarda Muhtasar beyannamesi ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanlığının SGK’ …

1 yorum

 1. Mehmet Sait Yalçın

  Saygıdeğer Datassist Ailesi,

  Değerli yayınlarınız için çok teşekkür ederiz.

  Ücret beyannamesi vermesi ve vermemesi gerekenleri örneklerken,
  keşke, 2020 içerisinde iş değiştiren ve işverenlerden biri teknoloji bölgesinde faaliyet gösteren vergiden muaf işyerine bağlı ücretli çalışanın, ücret beyannamesi vermesi veya vermemesi gerektiğini de örnekle ve ilgili mevzuat maddesini de hatırlatarak verseydiniz, daha yararlı olurdu…

  Sağlık dileklerimle, saygılarımla,

  MSY🤗

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir