Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Beyanname Verme Zorunluluğu
Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Beyanname Verme Zorunluluğu

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Beyanname Verme Zorunluluğu

Son zamanlarda Muhtasar beyannamesi ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanlığının SGK’ dan aldığı ücret bilgilerine göre birden fazla iş yerinde çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi vermesi için yazılar gönderilmekte. Yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışanların ya da iş yeri değiştirenlerin beyanname verme zorunluluğu ile ilgili konuya açıklık getirildi.

Bilindiği gibi,  işverenler yapmış oldukları ücret ödemelerinin vergilendirilmesini, çalışanların ücret gelirlerini kanunda yer alan tarifeye göre gelir vergisini hesaplayarak çalışanın ücretinden keserek vergi sorumlusu sıfatıyla çalışan adına vergi dairesine muhtasar beyannamesi ile beyan ederek ödenmekte.

İşveren tarafından tevkif suretiyle yapılan vergilendirmeye gerçek usulde vergilendirme denilmekte.

Ücret gelirini 3 temel unsur oluşturur;

 1. – Bir işverene tabi olma,
 2. – Belli bir iş yerine bağlı olma,
 3. – Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması,

Bir ödemenin Gelir Vergisi açısından ücret ya da başka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip vergilendirilemeyeceği, sayılan üç unsura göre tespit edilir.

Bu üç unsur birlikte varsa, elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilir. Aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün olamaz.

Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınıyor.

Ücretin safi tutarı;

İşveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktar.

Ücretten  yapılan  bu İndirimler:
a)Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,
b)OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,
c)Sosyal güvenlik destekleme primi,
d)Şahıs sigorta primleri,
e)Bireysel emeklilik katkı payları,
f)Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),
g)Sakatlık indirimi

Aynı iş yerinde çalışanların bu ücretlere ait vergileri işveren tarafından stopaj yoluyla vergilendirildiği için çalışanın ayrıca beyanname vermesine gerek kalmıyor.

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin bazı konularla ilgili, yeni firmada işe giriş yapan personelin, daha önceki çalışmış olduğu firmadan elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni firmada çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerektiği yönünde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının özelgeler 61, 94 ve 103 maddeleri ile şu şekilde açıklanıyor:

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Kümülatif Gelir Vergisinin Taşınması;

 • Aynı işverene ait farklı şube ya da iş yeri değişikliğinde ya da nakillerde kümülatif gelir vergisi matrahı kaldığı yerden devam eder.

(İşveren değişmediği için kümülatif gelir vergisi matrahı kaldığı yerden devam ettirilmesi gerekmektedir.)

 • İşçi bir iş yerinden ayrılıp farklı işverene ait bir firmada işe girmesi halinde kümülatif gelir vergisi matrahı yeni iş yerine taşınmaz. Gelir vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

(Ayrı işverenler tarafından ödendiği için ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekir. Yani ilk vergi diliminden (sıfırdan) hesaplanmalıdır.)

Aynı yıl içerisinde birden fazla işverenden alınan ücretliler ile ilgili olarak;

160 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer veriliyor.

-Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci vergi diliminde yer alan tutarı 2018 yılı gelir vergisi tarifesini 34.000 TL’yi aşmıyorsa ve 34.000 TL stopaj yoluyla vergilendirildi ise beyanname vermeye gerek yoktur.

İkinci işverenden alınan ücretin toplamı 34.000 TL’yi aşması durumunda gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor.

Yani özetle: Aynı iş yerinde çalışan ve başka bir geliri olmayanların beyanname vermesine gerek yok. İki işverenden alınan ücret varsa ve her iki ücrette 34.000 TL’nin (2018 yılı için) üstünde vergi matrahı olan çalışanların gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi …

9 yorum

 1. Anlamadığım nokta ; 2018 yılı için zaten 34 000 tl yi geçtiği halde bordroda gelir vergisi kesintisi yapılmışken 2. Kez neden böyle bir işleme tabi tutuluyor.

 2. Merhaba,
  2016 yılında aynı iş verene ait , vergi numaraları farklı X firmasında agi haric 2165 TL ‘ye Y firmasında da agi haric 2165 TL ‘ye çalıştım. Net ücret ile çalıştım. Brüt anlaşmadık.

  2017 nisan ayında işten ayrıldım. 2019 yılında vergi dairesinden tebligat geldi. Bu tebligata görse söylediğiniz şekliyle 2016 yılına ait vergi dilimi farkından doğan gelir vergisi beyanı vermediğim için 3900 TL vergi ödemek zorunda kaldım.

  İş veren bu sorumluluğu bana yükledi. Bu konuda mahkeme yolune gideceğim ancak bu borç gerçekten benim ödemem gereken bir borç mudur ? Ben mi ödemeliydim. SGK mi iş veren yatırdı, maaş bodromu her ay imzaladım. Anlayamadığım bu borcu ben niye ödedim. Bu konuda yol gösterirseniz memun olurum.

 3. Merhabalar,

  Bir konu hakkında sizin bilginize başvurmak isterim.

  Son günlerde Maliye Bakanlığı’nca aynı takvim yılı içinde iş değiştiren veya aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak ücret geliri elde eden çalışanlarımız ya da daha önce bizimle çalışmaktayken işten ayrılmış kişilere tebligat gönderilerek beyanda bulunmaları talep edilmektedir.

  Biz ise iş yerimde işe aldığımız çalışanlardan KGVM talep etmiyoruz. Bu nedenle her çalışan 0’dan başlatıyoruz.

  Tam da bu nokta da, net ücret üzerinden anlaştığımız çalışanlara vergi dairesinin her herhangi bir borç çıkartması durumunda işveren olarak bizlerin herhangi bir yükümlülüğü doğar mı? Çalışan bu maliyeti işverene yansıtabilir mi?

  Bundan sonraki süreçte işe aldığımız çalışanların kümülatif vergi matrahlarını isteme ve devam ettirme yükümlülüğümüz var mı? Bu konuda sizin öneriniz nedir?

  Teşekkürler,

 4. Hakan SÖĞÜT

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708 Özelge;

  Öte yandan, işveren değişikliği ile ilgili olarak 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde söz konusu personelin elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

 5. Muhittin Korkmaz

  Merhabalar,
  Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.

  Size bir sorum olacak;

  – ”Aynı yıl içerisinde birden fazla işverenden alınan ücretliler ile ilgili olarak;”

  Konusu ile ilgili. Aynı durumda kaldım ve 2. firmadan aldığım ücretin toplamı 34000 TL’yi geçiyor, bu ücretin gelir beyannamesini nasıl doldurup vergilendirebilirim?

 6. okan tunç taşçakala

  Merhabalar,
  Kasım 2019 tarhinde iş değişikliği yaptım, eski iş yerimden aldığım Sigorta döküm belgesini yeni iş yerime verdim. Net maaş üzerinden çalışmaktayım. Bu durumda Kasım ve Aralık ayları için vergi matrahından doğan farkı yeni iş yerimin karşılaması gerekir mi? Aksi halde ne yapmalıyım?

  Cevaplarsanız sevinirim.

 7. UĞUR ÖZTÜRK

  Herkes formu doldurun demiş. Kimse nasıl doldurulacağını söylememiş. Hazır beyan sistemi varmış. Girdim benim hiç bir ücret bilgimi kendisi hazırlamamış. Bunu geçtim kendim doldurayım diyorum, benden işveren vergi numarasını soruyor. Yok artık daha neler. Ben nereden bileyim? Sgk da bana yatan tüm ücretler gözüküyor. Listeleyip sorsana böyleyken böyle diye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir