2023 Yılı Ücret Beyannamesi
2023 Yılı Ücret Beyannamesi

2023 Yılı Ücret Beyannamesi

Çalışanların kazançları üzerinden ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi kesintisi her ay bordroda ödenmesinin yanı sıra beyana da tabi olabilmektedir. Her vergilendirme dönemini takip eden yılın mart ayı süresince verilmesi gereken beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden online olarak “Hazır Beyan” sistemi aracılığıyla doldurulacaktır.

Kimler Beyanname Vermeli?

 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmayan, istisna kapsamında bulunmayan ücretler
 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılan ücretlerin toplam tutarının 2023 yılı için 1.900.000 ₺’yi aşanlar
 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılan birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamının ikinci vergi diliminde bulunanlar (2023 yılı için 150.000 ₺)

KGVM Taşınması

Yıl içerisinde iş yeri değiştirerek farklı işverenlerle çalışmaya başlayan çalışanlar isteğe bağlı olarak kümülatif gelir vergisi matrahlarını yeni iş yerine taşıyabilir. Ancak kümülatif gelir vergisi matrahını yeni işvereninde devam ettirmeleri beyanname verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Beyannamede Kullanılabilecek İndirimler

Gelir vergisi matrahının tespitinde beyanname doldurulurken aşağıdaki indirimler bildirilebilir ve bu indirimlerin sayesinde vergi iadesinin alınması da mümkün olmaktadır.

 • Şahıs Sigorta Primleri
 • Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 • Bağış Yardımlar
 • Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar
 • Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar
 • Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar
 • Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
 • Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

Diğer kanunlara göre tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar;

 • Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,
 • İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76’ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar

Örnek 1:

Birinci işverenden ücret gelirinin 800.000 ₺, ikinci işverenden ücret gelirinin 120.000 ₺ olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 800.000 + 120.000 = 920.000 ₺ olacaktır.

Toplam tutar 2023 yılında 1.900.000 ₺ olan beşinci vergi dilimini aşmadığından ve iki işverenden de elde ettiği geliri ikinci vergi dilimi (2023 yılı için 150.000 ₺) altında kaldığından beyanname vermesine gerek görülmemektedir.

Örnek 2:

Birinci işverenden ücret gelirinin 900.000 ₺, ikinci işverenden ücret gelirinin 160.000 ₺ olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 900.000 + 160.000 = 1.060.000 ₺ olacaktır.

Toplam tutar 2023 yılında 1.900.000 ₺ olan beşinci vergi diliminin altında kalsa da ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücret geliri ikinci vergi dilimini (2023 yılı için 150.000 ₺) aştığından beyanname verilmesi gerekir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir