6111 Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı
6111 Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı

6111 Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı

6111 sayılı Kanun, Türkiye’de istihdamı teşvik etmek amacıyla çeşitli avantajlar sunan bir yasa. Bu yasanın temel amacı, işsizliği azaltmak ve belirli gruplardaki kişilerin iş piyasasına katılımını kolaylaştırmaktır. İşverenler, belirli koşulları taşıyan yeni çalışanlar için ödedikleri sigorta primlerinde indirim elde edebilirler. Bu, işverenin mali yükünü hafifletir ve daha fazla kişiyi işe alma eğilimini artırabilir.

6111 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik süresi, 31 Aralık 2023’te sona ermişti. Ancak, yapılan bir düzenlemeyle bu teşvik süresi 01 Ocak 2024’ten itibaren 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştır. Ayrıca, bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılma yetkisi bulunmaktadır.

Teşvikin uzatılması sebebi ise pek çok açıdan ele alınabilir. Örneğin;

Diğer tüm teşviklerde olduğu gibi 6111’de ekonomik ve sosyal sebepler üzerinden destek sağlama amacı ile ortaya çıkmıştır. Belirli sektörlere yönelik destek sağlamak için de bu tür teşvikler uzatılabilir. Özellikle darboğaz yaşayan sektörler veya iş piyasasında dezavantajlı gruplar için ek destek sağlamak amacıyla teşvik süreleri uzatılabilir.

6111 teşviki, özellikle işverenlerin sigortalı maliyetini düşürmeye yönelik bir uygulamadır ve iş gücü piyasasının canlandırılması, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması, yeni istihdam yaratılması ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi gibi amaçlarla devam ettirilmektedir

Bu teşvik, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi kapsamında uygulanmaktadır ve sigorta primlerinin işveren primlerine ait tutarı, işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Teşvikin yararlanma süreleri, sigortalı çalışanın cinsiyetine, sahip olduğu belgelere ve yaşa göre değişiklik göstermektedir.

Tabii teşvikten faydalanılabilmesi içinde belli başlı şartlar vardır. Öncelikle en doğal olarak İşverenin özel sektörde faaliyet gösteriyor olması gerekir. Bununla birlikte işverenin, işe alınan sigortalı ile ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi gerekmektedir. Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı payına isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödenmesi şarttır. İşverenin, kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamalıdır. İşe alınan sigortalının, iş yerinin son 6 aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekir.

Sigortalı yönünden bakacak olursak; Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. İşe alınan sigortalının, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olması şarttır. İşe alınan kişinin, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir