İŞKUR İşgücü Çizelgesi Yapmayanlara Cezai Yaptırım
İŞKUR İşgücü Çizelgesi Yapmayanlara Cezai Yaptırım

İŞKUR İşgücü Çizelgesi Yapmayanlara Cezai Yaptırım

Özel sektör ve kamu için Türkiye İş Kurumu’nun iş piyasasındaki verileri analiz edebilmek ve buna göre yorumlayarak arz ve talepleri tespit edebilmek adına 10 kişi ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör kurumlarının aylık İŞKUR çizelgesi doldurulması zorunluluğu bulunmaktadır. 4904 sayılı Türkiye İş Kanunu’nun 3/b maddesi ile İŞKUR çizelgesinin amaçlarından ilki tüm detayları ile açıklanmıştır. Buna göre; “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” 

Çizelgenin doldurulması amaçlarından ikincisi ve önem taşıyan bir madde olarak da 4857 nolu İş Kanunu’nun 30. maddesinde belirtildiği üzere 50 ve üzeri işçi çalıştıran şirketlerin engelli çalıştırma zorunluluğu olarak bahsedebiliriz.  İşkur İşgücü Çizelgesi ile işverenlerin kanun maddesinde belirtilen engelli çalıştırma yükümlülüğünü ne ölçüde yerine getirdikleri takip edilmektedir.

Çizelge doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

  • İşverenler iş yerlerinin bulunduğu her farklı il için aynı şirket altında da bulunsa ilgili ilin İŞKUR’una başvurarak ayrı sicil oluşturmalı ve her il için ayrı olarak çizelge doldurmalıdır.
  • Aynı il sınırları içinde bulunan farklı iş yerleri içinde bulunulan ilde açılan ilk iş yeri merkez sicil ve sonradan açılan iş yerleri merkez sicile bağlı olarak tanımlanarak bildirim yapılmalıdır.
  • Alt işverenler de aynı il sınırları içerisinde bulunuyor ise asıl işveren sicili üzerinden çizelge doldurulmalıdır.
  • Çizelge girilirken çalışanların belirli, belirsiz süreli çalışan olarak SGK işe girişleri ve sözleşmeleri dikkate alınarak doldurulmalıdır.
  • Çalışanların meslek kodları, SGK’ya bildirilen meslek kodları ile çizelgeye işlenmelidir.

İŞKUR İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ NE ZAMAN KURUMA BİLDİRİLMELİDİR?

Çizelge, iş yerinin açıldığı tarihten itibaren her ay bildirim yapılacak olan ayı takip eden ayın son gününe kadar İŞKUR’un sitesi üzerinden doldurulması gerekmektedir.

Cezai Yaptırım

İlgili ayı takip eden ay bittiği halde çizelge doldurmayan iş yerlerine İŞKUR tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Son zamanlarda İŞKUR’dan firmalara daha sık uyarı yapılmaktadır.  Bu sebepten her ay doğru ve eksiksiz şekilde çizelgenin doldurulması önem arz etmektedir.

İdari para cezaları sadece çizelge doldurulmadığında değil, aynı zamanda çizelge doldurulduğunda engelli çalışan sayısı yetersiz ve yanlış olduğunda da İŞKUR tarafından firmaya uyarı verilerek, sonrasında da engelli çalıştırma yükümlülüğü yeterli sayıda olmaz ise yine idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulanacak idari para cezası tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir